Inloggen Social Schools

Kind

Op de Meent hebben wij een leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat de leerlingen gegroepeerd worden op basis van hun leeftijd. 

Daarnaast is de leerstof een startpunt van het leerstofjaarklassensysteem. Er is een totaalaanbod beschikbaar van leerstof die de leerlingen jaarlijks zouden moeten kunnen leren.

Het basisuitgangspunt van het leerstofjaarklassensysteem is tenslotte dat aan kinderen van dezelfde leeftijd dezelfde eisen kunnen worden gesteld. Uiteraard wordt er gekeken naar de onderwijsbehoeften van uw kind.

Om het zelfinzicht bij onze leerlingen te vergroten en executieve functies te oefenen, werken wij vanaf schooljaar 2022-2023 met de autometafoor. De autometafoor geeft een gemeenschappelijke en positieve taal om over deze functies te praten.De executieve functies worden op de Meent ondersteund, geoefend en getraind zodat de zelfreguleringen van kinderen wordt vergroot en ze beter tot werken en leren komen.