Inloggen Social Schools

Kind

Op de Meent hebben wij een leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat de leerlingen gegroepeerd worden op basis van hun leeftijd. 

Daarnaast is de leerstof een startpunt van het leerstofjaarklassensysteem. Er is een totaalaanbod beschikbaar van leerstof die de leerlingen jaarlijks zouden moeten kunnen leren.

Het basisuitgangspunt van het leerstofjaarklassensysteem is tenslotte dat aan kinderen van dezelfde leeftijd dezelfde eisen kunnen worden gesteld. Uiteraard wordt er gekeken naar de onderwijsbehoeften van uw kind.