Inloggen Social Schools

Meervoudige intelligentie

Ieder kind heeft talenten! Dat is het uitgangspunt van Meervoudige Intelligentie (MI). Het ene kind is verbaal heel sterk en leert gemakkelijk door gebruik van taal. Een ander kind is juist visueel ingesteld en ziet activiteiten graag voor zich in de vorm van plaatjes, symbolen of beelden. Weer een ander kind leert juist gemakkelijk door gebruik van klank en ritme.

Zo zijn er volgens Howard Gardner, de Amerikaanse Hoogleraar die de theorie van Meervoudige Intelligentie ontwikkelde, op dit moment negen intelligenties te onderscheiden: taalknap; rekenknap; beeldknap; muziekknap; beweegknap; natuurknap; samenknap; zelfknap en de jongste: filosofeerknap. (Deze laatste wordt nog niet actief toegepast in ons onderwijs). Rekening houden met de verschillen in intelligenties is een waardevolle aanvulling op de dagelijkse wijze van lesgeven en geeft inhoud aan het afstemmen van onderwijs op individuele leerlingen. Dat betekent dat we het maximale uit elk kind proberen te halen door het aan te spreken op zijn of haar intelligentie. Ook gaan we het kind natuurlijk aanspreken op de intelligentie die het minder beheerst om er zo voor te zorgen dat het zich hierin juist verder ontwikkelt.

M.i.v. het schooljaar 2009-2010 hebben wij een start gemaakt met de invoering van MI op onze school. Er is hiervoor ook overleg met de SPOV en externe partners. Uiteindelijk zal een en ander niet alleen resulteren in het inrichten van ons onderwijs vanuit MI, maar bijvoorbeeld ook in een veranderende inrichting van ons gebouw. Stap voor stap zal MI op De Meent worden ingevoerd. Het team zal hierbij blijvend geschoold worden en de nodige andere activiteiten worden ontplooid om het geheel vorm te geven. De volgende slogan staat centraal op de Meent:

onderweg van 'hoe knap ben jij?' naar 'hoe ben jij knap?

In mei 2022 vierden wij ons 10 jarig jubileum "MI op de Meent". Hierbij is een nieuw schoollied gemaakt: