Inloggen Social Schools

Leerlingpanel

Met ons leerlingpanel laten we kinderen meepraten over uiteenlopende onderwerpen die direct met onze school te maken hebben. Voorafgaande aan het leerlingpanel wordt in de groepen een inventarisatie gemaakt van onderwerpen die de kinderen willen bespreken. De adjunct-directeur maakt een agenda waarbij de input van de leerlingen en het team een plek krijgt. De onderwerpen variëren van bijvoorbeeld  'inrichting schoolplein' tot 'gebruik van kauwgom tijdens toetsen'. Ook biedt het leerlingpanel kinderen de mogelijkheid vragen te stellen. 

De samenstelling van het leerlingpanel bestaat uit de adjunct-directeur, een ouder van de MR en een afvaardiging van de groepen 5 t/m 8. Deze afvaardiging bestaat uit twee leerlingen per groep. 

Verslagen van het leerlingpanel worden met alle leerlingen in de school besproken.