Inloggen Social Schools

Schoolontwikkeling

Ter verbetering van het onderwijs volgt het team regelmatig scholing.

Tijdens het schooljaar  2022-2023 wordt het hele team geschoold  in de 'Vreedzame Kriebels'. Ook zullen we ons dit schooljaar verdiepen in leerlingvolgsystemen zodat we daarna een weloverwogen keuze kunnen maken om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen.  

Daarnaast worden teamleden individueel geschoold. Dit kan op basis van behoefte en/of interesse en zal altijd plaatsvinden in overleg met de directie.

Enkele voorbeelden van individuele scholing dit schooljaar zijn:

 • Bewegend leren

 • Het werken met uitdagende hoeken in de onderbouw

 • Google certified educator

Studiedagen

Tijdens de studiedagen komen  onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Traject 'Vreedzame Kriebels'

 • Keuzetraject nieuw Leerlingvolgsysteem ( LVS)

 • Visie- en keuzetraject Wereldoriëntatie 

 • Executieve functies: gebruik van de autometafoor in de groepen

 • Doorontwikkeling van begrijpend lezen en luisteren

 • Het implementeren van Staal taal en spelling

 • Het implementeren van Estafette / begrijpend lezen 

 • Het implementeren van Semsom / Wereld in Getallen 5 

 • Schoolontwikkeling in bouwen: 

  • Spelend lerend kind in groep 1-2

  • Actief lerend kind in groep 3-4-5

  • Actief onderzoekend kind in groep 6-7-8