Inloggen Social Schools

Groep 5

In groep 5 wordt begrijpend lezen steeds belangrijker. Je kind gaat verschillende soorten teksten lezen en zal steeds moeten kunnen bepalen waar de tekst over gaat. Dat doet hij door verschillende strategieën te gebruiken bij begrijpend lezen.

Ook leert een kind (werkwoord)spelling en taal- en redekundig ontleden. Daarnaast leert het rekenen met grote getallen en delen. Vakken gericht op de brede ontwikkeling zijn biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, beeldende vorming en gym.