Inloggen Social Schools

Groep 7

Groep 7 is een belangrijk schooljaar voor je kind. Hij/ zij begint al aan de voorbereiding voor de middelbare school. 

In groep 7 wordt ook al min of meer duidelijk welk schooltype voortgezet onderwijs je kind gaat volgen. Het zogenaamde ‘voorlopig advies’ is over het algemeen gebaseerd op het oordeel van de leerkracht en de uitkomsten van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6. Doel van het voorlopig advies is dat je al weet naar wat voor schooltype je kunt uitkijken voor je kind.

Behalve een voorbereiding op groep 8, is groep 7 ook een heel druk jaar voor je kind. De nadruk komt steeds meer op zelfstandig werken te liggen. Hij moet bijvoorbeeld een werkstuk maken en hij krijgt vaker huiswerk.