Inloggen Social Schools

Gezinscoach

Wat doet een gezinscoach?

De gezinscoaches sluiten aan bij partners die in de wijk of het dorp actief zijn, denk aan scholen, kinderopvang of het consultatiebureau. Een gezinscoach helpt en adviseert gezinnen die ondersteuning nodig hebben. Doel is om opvoed- en opgroeiproblemen zoveel mogelijk in de eigen omgeving op te lossen. Gezinscoaches afkomstig van de organisaties MEE, Bureau Jeugdzorg en Synthese en maken zij optimaal gebruik van de individuele expertise. .

Hoe werkt een gezinscoach?

De gezinscoach brengt samen met het gezin in kaart wat er speelt en welke vragen er zijn. Mocht de gezinscoach er samen met het gezin niet direct uitkomen, dan kan hij of zij specialistische hulp inschakelen. Zo worden grotere problemen voorkomen. De gezinscoach blijft voor het gezin het aanspreekpunt en ondersteunt zolang dat nodig is. Gezinnen houden zelf de regie. Wat een gezin zelf kan doen en de mogelijke hulp van familie of omgeving is belangrijk. De gezinscoach is deskundig, ondersteunt en adviseert. Het gezin kiest zelf de oplossing die het beste past. De gezinscoach neemt niks over, maar staat naast het gezin.

Hoe bereikt u een gezinscoach

De gezinscoaches zijn bereikbaar via het telefoonnummer van de gemeente Venray, (0478) 52 33 33 . U wordt indien mogelijk doorverbonden met een gezinscoach of er wordt een terugbelnotitie gemaakt.

Gezinscoach op De Meent

Aan onze school is 1 gezinscoach verbonden. De intern begeleider heeft daardoor een aanspreekpunt bij de gezinscoaches. Wanneer ouders in overleg met school besluiten tot het inschakelen van een gezinscoach kan de intern begeleider de leerling aanmelden bij de contactpersoon van onze school. Het team van gezinscoaches gaat daarna intern bekijken welke gezinscoach het beste geschikt is in deze situatie.

Hieronder stelt de gezinscoach zich voor: 

Beste ouders,

Ik ben Nancy Jansen, 45 jaar en de gezinscoach van Basisschool de Meent. Ik werk vanaf 1999 met gezinnen en kinderen en vanaf 2017 doe ik dat in de gemeente Venray. Gemeente Venray heeft een team van 10 gezinscoaches, vanuit verschillende organisaties. We komen allemaal op scholen, bij huisartsen, bij het consultatiebureau en wijkcentra. Overal waar ouders en kinderen vragen hebben over opvoeding en ontwikkeling.

Heb je zelf een vraag over het gedrag of de ontwikkeling van je kind of wil je gewoon eens praten over de opvoeding? Misschien speelt er iets anders waar je even een luisterend oor voor nodig hebt? We kunnen een afspraak plannen op school, thuis of op ons kantoor om kennis te maken. Er zijn geen kosten aan verbonden. Spreek me gerust aan of neem contact op via 06-35111745 of mail via n.jansen@gezinscoachvenray.nl

Meer informatie over de gezinscoaches en ons aanbod zie je hier www.gezinscoachvenray.nl