Inloggen Social Schools

Beeldknap

 

Sommige volwassenen en kinderen zijn duidelijk meer beeldknap dan anderen. Maar wat is dat nu eigenlijk: beeldknap?

Als je beeldknap bent, wat we met een moeilijk woord 'visueel ruimtelijk intelligent' noemen, ben je gevoelig door kijkend te leren. Filmpjes, tekeningen en foto's helpen je enorm. Je herkent beeldknappe mensen aan bijvoorbeeld de volgende dingen:

  • ze kunnen zich makkelijk oriënteren in gebouwen en straten
  • ze tekenen graag of maken schetsjes (ja, ook op blaadjes tijdens vergaderingen en telefoongesprekken)
  • ze vinden kleuren heel belangrijk
  • ze vinden het leuk om bezig te zijn met inrichten
  • ze ontwerpen graag dingen

In ons onderwijs zetten we voor deze kinderen werkvormen in als:

  • mindmapping
  • vensterruiten
  • teamhints