Inloggen Social Schools

Groep 8

In groep 8 herhalen leerlingen veel lesstof uit voorgaande leerjaren, zoals regels voor (werkwoord)spelling, leesstrategieën, breuken en procenten. Daarnaast besteedt de leerkracht aandacht aan ‘leren leren’, zoals planning van huiswerk, taakaanpak en reflectie op werk.

De lesstof in groep 8 bouwt voort op de lesstof uit groep 7 en bereidt kinderen voor op de brugklas in het voortgezet onderwijs. Zo ontstaat er een doorgaande leerlijn. Halverwege groep 8 krijgen leerlingen een schooladvies voor het voortgezet onderwijs en maken zij de eindtoets.