Inloggen Social Schools

Ouderpanel

Op onze school houden we elk schooljaar twee bijeenkomsten voor het ouderpanel. Het ouderpanel biedt onze school de mogelijkheid op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een jaarlijks steeds wisselende groep ouders.

Een ouderpanel is een open gesprek tussen een vertegenwoordiging van de school en een groep ouders over het onderwijs op school. De onderwerpen van dit gesprek kunnen variëren en worden vaak vóór aanvang van de bijeenkomst middels een agenda aangereikt. Soms wordt ook tijdens de bijeenkomst om input gevraagd van de deelnemende ouders.

Met het ouderpanel willen we de betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs vergroten en daar waar mogelijk komen tot verbeteringen van ons onderwijs. Ook geeft het de gelegenheid om verheldering te geven over de keuzes die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken. En kunnen we peilen wat er onder ouders leeft, hoe gedacht wordt over……(klankbord). Het ouderpanel heeft geen beslissingsbevoegdheid.

Het ouderpanel is een extra overlegvorm naast de OV en MR. Het ouderpanel is steeds wisselend van samenstelling in tegenstelling tot de OV en MR. Elke ouder kan een keer in de schoolloopbaan van het kind in aanmerking komen om deel te nemen aan het ouderpanel.