Inloggen Social Schools

Groep 1-2

In groep 1 en 2 leren kleuters tellen en rijmen. Ook leren zij spelenderwijs cijfers en letters herkennen en optellen en aftrekken met kleine getallen. Daarnaast krijgen zij les in natuur, techniek, ruimte, tijd, beeldende vorming en gym. 

De leerstof in groep 1 en 2 bereidt kinderen voor op de leerstof in groep 3. Zo ontstaat er een doorgaande leerlijn. Soms blijft een kind een jaar extra in de kleuterklas.

Kleuters leren door spel. Zij leren bijvoorbeeld nieuwe woorden tijdens een rollenspel in de themahoek. Of tijdens liedjes zingen in de kring. En hun ruimtelijk inzicht ontwikkelen zij bijvoorbeeld in de bouwhoek of tijdens gymles.

Omdat kleuters vooral leren door te doen, is er concreet materiaal in de klas aanwezig. Denk hierbij aan puzzels, kapla, kralen en houten cijfers en letters. Zo leren kleuters bijvoorbeeld de telrij tot twintig kennen door blokjes op een rij te leggen. Op die manier kunnen zij letterlijk zien en voelen wat twintig is.

Daarnaast leren kleuters van betekenisvolle onderwerpen waarmee zij vertrouwd zijn. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken van planten en insecten in het park naast de school.